Gå till navigationen

Byggvarubedömningen gör det enklare att bygga hållbart

Miljöbedömda byggvaror, effektiv och tillgänglig projekthantering. Används av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden.

Läs mer

Semesterstängt

Under sommaren har Byggvarubedömningen semesterstängt, det innebär förändrade hanteringstider för bedömningar samt förändrade telefontider.

Läs mer

BVB i korthet

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg-, fastighets och anläggningsmarknaden. Vi bedömer och därefter tillhandahåller information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Läs mer

Databas över bedömda produkter

Utifrån tillgänglig produktdokumentation och våra kriterier bedömer BVB nya varor och produkter varje dag. Det handlar om alla typer av bygg- och fastighetsrelaterade produkter. Alltifrån golvmaterial och målarfärg till gatubelysning och järnvägsslipers. I vår webbtjänst har du ständig tillgång till vad just dina varor innehåller.

Projektverktyg

I vårt projektverktyg kan du dokumentera de produkter som ingår i ny- och ombyggnadsprojekt eller som helt enkelt används i förvaltningen. Du får en överblick och full spårbarhet på vad dina projekt innehåller. Detta gäller oavsett om det handlar om ett pågående eller ett avslutat projekt. Med vår tjänst får du rätt verktyg att möta ert projekts uppsatta miljömål.

Tillsammans formar vi en hållbar byggbransch

Exponera dina produkter mot Sveriges största aktörer på marknaden

Som materialleverantör har du möjlighet att få dina produkter bedömda, dokumenterade och sökbara i vår databas. Därmed finns de alltid exponerade mot de ledande aktörerna på den svenska bygg- fastighets- och anläggningsmarknaden.