Vi gör det enklare att bygga hållbart

Bedömda byggvaror, effektiv och digital loggbok. Byggvarubedömningen används av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden.

Läs mer

Vill du bedöma en produkt?

Genom att registrera och bedöma era produkter i Byggvarubedömningen exponeras ert produktsortiment för de största aktörerna på den svenska byggmarknaden.

Gör en bedömning

Vårt loggboksverktyg

Vårt loggboksverktyg ger dig möjlighet till att administrera och samarbeta i ditt projekt i digital form.

Skapa konto

Våra bedömningar

Vi bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Läs mer om bedömningar

Aktuellt

Medlemmar

Alla medlemmar