Vi gör det enklare att bygga hållbart

Bedömda byggvaror, effektiv och digital Loggbok. Byggvarubedömningen används av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden.

Läs mer

Materialleverantör - Ni har väl tecknat årsabonnemang?

För att kunna ansöka om nya bedömningar, ombedömningar eller ha befintliga bedömningar synliga för kunderna i vår databas är det sedan 1 februari obligatoriskt att ha tecknat ett årsabonnemang. Pris från 4000 kr per år.

Läs mer och teckna årsabonnemang

Vårt Loggboksverktyg

Vårt Loggboksverktyg ger dig möjlighet till att administrera och samarbeta i ditt projekt i digital form. Skapa ett konto eller boka en kostnadsfri demo.

Aktuellt

Våra bedömningar

Vi bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Läs mer om bedömningar

Medlemmar

Alla medlemmar