Gå till navigationen

Byggvarubedömningen gör det enklare att bygga hållbart

Miljöbedömda byggvaror, effektiv och tillgänglig projekthantering.
Används av de ledande aktörerna på den svenska byggmarknaden.

Läs mer

Erbjudande: Lägre, fast pris för uppdatering av produktbedömning

Är du en leverantör med produkter som funnits i vår databas i tre år eller mer och inte uppdaterat din produkt? Då har de status ”kräver ombedömning” och de tidigare materialbedömningarna behöver uppdateras. Under 2017 erbjuder Byggvarudedömningen uppdatering av gammal produktinformation till ett lägre, fast pris på 200 kr. Produkter med status "kräver ombedömning" kommer att accepteras i miljöbyggnad under året 2017.

Läs mer

Sök bland miljöbedömda byggvaror.

Utifrån tillgänglig miljöinformation och våra egenskapskriterier bedömer Byggvarubedömningen noggrant nya byggvaror och produkter varje dag. Du har ständig tillgång till vad just dina byggvaror innehåller. Nya varor och produkter läggs till varje dag och innehållet i databasen ökar konstant. 

Läs mer

Snabb överblick och sammanställande statistik på ett ställe.

Projektverktyget verifierar och dokumenterar de produkter som ingår i nybyggnationer och ombyggnadsprojekt. Du får en överblick av vad dina projekt innehåller samt att du har ständig tillgång till projektet. Utifrån de varor som används så sammanställer vi tydlig statistik över hur projektet möter de uppsatta miljömålen.

Läs mer

Spara dina projekt för framtida förvaltning.

Ett avslutat projekt arkiveras och sparas alltid. Du kan närsomhelst aktivera eller exportera sammanställningen. Det gör det enklare för dig som ska överlåta ett projekt till en ny ägare. 

Läs mer

Tillsammans formar vi en hållbar byggbransch

Få dina produkter exponerade mot Sveriges största byggföretag.

Som producent får du dina produkter bedömda, dokumenterade och sökbara i vår databas. Därmed finns de alltid exponerade mot de ledande aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden.