Aktuellt

Trendrapport

Byggvarubedömningen släpper en rapport om utfasning av hormonstörande och cancerframkallande ämnen i byggmaterial

Vilka åtgärder har bygg- och fastighetsbranschen vidtagit för att minska förekomsten av farliga kemikalier i byggmaterial? Hur har användandet av material som innehåller hormonstörande och cancerframkallande ämnen förändrats de senaste åren?
Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller ett verktyg med miljöbedömda produkter där byggprojekt listar vad de bygger in. Då vi funnits nästan 20 år nu och innehåller stora mängder data över vilka produkter byggprojekt använder vill vi visa hur användandet av produkter med farliga ämnen förändrats över tid. Vi har kommit långt med kravställande och utfasning av farliga ämnen, men vi kan och vill komma ännu längre. I år lanserar vi en rapport där vi bl.a. undersökt hur användandet av byggprodukter innehållandes vissa ämnen förändrats över tid i våra användares byggprojekt.
Välkommen att anmäla dig till vårt lanseringswebbinarium!