Aktuellt

Vill du att din produkt ska vara lätt att hitta och vara sökbar? Klart du vill!

För dig som är leverantör och ansöker om bedömning för din produkt har vi ett par tips.Det är nämligen fler av våra användare som anser att det är svårt att hitta din produkt om din produkts namn är en bokstavs- eller sifferkombination. Det är också svårt att söka fram rätt produktgrupp och användningsområde om det endast är den översta nivån angiven på BSAB-kod.Tänk enkelt så att även de som inte kan dina produkter och din bransch ändå hittar dina produkter.
 
Exempel på svårt produktnamn: XPQ13
Exempel på lättare produktnamn: Ventilationsgaller XPQ13
 
OBS: Det är väldigt viktigt att det produktnamn du väljer också finns med på de dokument du bifogar till din ansökan. Så kontrollera att du är stringent i din namnsättning.
 
Försök ange en BSAB-kod så långt ner i trädstrukturen som du kan:
Exempel på svår BSAB-kod: P (Apparater, ledningar mm i rörsystem eller rörledningsnät)  - Detta ger en alltför bred sökträff.
Exempel på lite lättare BSAB-kod: PB (Rörläggningar i anläggning)
Exempel på ännu bättre BSAB-kod: PB-.5 (Ledning av plaströr)
Exempel på ytterligare bättre BSAB-kod: PB-.55 (Trumma av plaströr)