Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Så blir din produkt sökbar

Så gör du din produkt sökbar - tre tips!

Alla produkter som bedöms hos Byggvarubedömningen blir synliga och valbara för Sveriges främsta aktörer i bygg- och fastighetsbranschen som valt att använda Byggvarubedömningens Webbtjänst för att göra hållbara materialval. Till över 11 000 aktiva Loggböcker letar era kunder efter hållbara, och framför allt miljöbedömda, produkter. För många av era kunder är Loggboken också ett viktigt underlag till certifieringar de strävar efter att uppnå för sina byggprojekt, till exempel Miljöbyggnad och BREEM. Att använda bedömda produkter som hos Byggvarubedömningen är baserade på aktuell och relevant information är därför ett krav. Det är också för att bibehålla hög kvalitet i Webbtjänsten och säkerställa att data och dokumentation är uppdaterad och aktuell som ombedömningar framöver efterfrågas vart fjärde år.

Här är tre tips för att öka bedömda produkters exponering:

  • Välj rätt produktnamn och rätt produktkategori
    För att öka antalet sökträffar så tänk på att välja rätt produktnamn och lägga till en tydlig produktbeskrivning. Många beställare vill använda bedömda produkter och risken är att de väljer en annan produkt om de inte hittar din. Att lägga till rätt produktkategori med relevanta underkategorier gör också produkten mer sökbar. Ett tips är också att visa en produktbild. Även om det inte är möjligt att söka via bilder men det hjälper användaren att välja rätt produkt är hittad om sökresultatet består av flera produkter. 

  • Glöm inte rätt artikelspecifikation
    För att göra din produkt synlig för beställarna, kom ihåg att lägga till t.ex. GTIN, artikelnummer eller E-nummer. GTIN står för Global Trade Item Number och är ett artikelnummer som används för att produkter och förpackningar ska få en globalt unik identitet, vilket ger en bättre sökträff i vårt system. 

  • Använd Byggvarubedömningens symbol / logotype i externa sammanhang
    Marknadsför att din produkt finns bedömd! Bedömningssymbolen kan ni i digital form använda för att visa att er produkt är bedömd hos oss, exempelvis på er hemsida. Tänk på att det åligger dig som marknadsför produkten att säkerställa att det alltid är rätt bedömningssymbol som visas. Byggvarubedömningens företagslogotyp får visas i generella sammanhang som exempelvis i presentationer, broschyrer, årsredovisningar, på hemsidor eller i andra marknadsföringskanaler för att beskriva att ni valt att arbeta med Byggvarubedömningen - men bör inte visas vid en specifik produkt.

Läs mer om hur du kostnadsfritt kan använda Byggvarubedömningen i din marknadsföring.