Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Ägare av BVB

Om oss

En ekonomisk förening

 

Byggvarubedömningen (BVB) är en ekonomisk förening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

  • Utveckla och äga ett system för bedömning av byggvaror
  • Sätta upp kriterier för bedömning av byggvaror
  • Tillhandahålla webbaserad information om bedömda byggvaror
  • Påverka produktutvecklingen av byggvaror.

 

Vår verksamhet bygger på våra värdeord: Transparens, Samverkan, Kvalité, Proaktiv och Enkelhet.

Alla medlemsföretag

 

Styrelse Byggvarubedömningen
Helena Lundborg, Skandia Fastigheter AB (Ordförande)
Ulf Näslund, Vasakronan AB (Vice ordförande)
Nina Jacobsson Stålheim, Lokalförvaltningen Göteborgs stad
Karl-Johan Wall, Hufvudstaden AB
Johanna Wikander, AB Stockholmshem
Kea Nordenfalk, NCC Sverige AB

Royne Söderström, Akademiska Hus
Rikard Sjöqvist, Midroc Property Development AB
Magnus Ulaner, HSB Riksförbund ekonomisk förening

 

Läs mer om medlemskap i BVB

 

BVB Service AB

 

BVB Service AB ägs av den ekonomiska föreningen. Bolaget har sju anställda och den övervägande delen av Byggvarubedömningens verksamhet utförs inom BVB Service AB.

 


Bedömningar

BVBs ägare (medlemmar) ser hållbarhetsbedömning av produkter som ett sätt att ta ansvar för de material som byggs in och används i såväl byggnader som anläggningar och som kommer att lämnas till kommande generationer. Med samlad kraft har man därför utvecklat ett system för hållbarhetsbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i BVB är den breda förankring som ligger bakom de bedömningskriterier byggvarorna bedöms efter. Med hållbarhetsbedömning menar vi en bedömning av produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men i förlängningen också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet.

 

KRITERIER- kemiskt innehåll och livscykelaspekter 

Samtliga BVBs bedömningar är baserade på kriterier framtagna av BVBs kriteriegrupp. Kriteriegruppen består av sakkunniga individer från medlemsorganisationerna och vid behov tas också hjälp av externa parter. 

BVBs kriterier på kemiskt innehåll

Läs mer

 

KRITERIER- social hållbarhet

För att systematisera arbetet med sociala frågor och lyfta dess betydelse, fick BVB i uppdrag av sina medlemmar att ta fram ett bedömningssystem också utifrån dessa aspekter. Lanseringen skedde 2016 och är något som visade sig vara det första av sitt slag. BVB ser detta som ett första steg i att hjälpa materialleverantörer att börja arbeta med frågeställningen i sina leverantörsled. Med anledning av detta görs inga bedömningar på tvingande basis, utan de leverantörer som vill visa sitt arbete, även om det gäller några enstaka aspekter, har nu möjlighet att på ett transparent sätt redovisa det för sina kunder och på så sätt vinna marknadsandelar. 

BVBs kriterier på social hållbarhet

Läs mer

 


Webbtjänst

BVB tillhandahåller ett webbaserat verktyg bestående av en databas över hållbarhetsbedömda produkter samt ett projektverktyg. Projektverktyget möjliggör spårning av de inbyggda produkterna och dess ingående kemiska ämnen många år efter projektets färdigställande.

 

För att få tillgång till webbtjänsten krävs ett personligt konto.

Saknar du en egen inloggning, finns möjlighet att skapa en kostnadsfri prova-på inloggning utan krav på vidareanvändning. Välj prova-på-konto här.

 


Utbildningar

BVB erbjuder utbildningar som är riktade till både materialleverantörer och användare av systemet. Aktuella datum och priser hittas här.

 

 

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster, men skicka gärna ditt CV som en spontanansökan till info@byggvarubedomningen.se.

 Jag vill veta mer om: