Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Använd vår företagslogotyp

Användning av Byggvarubedömningens företagslogotyp 

Innan du kan använda vår företagslogotyp så behöver du få ett personligt godkännande av oss. För att du som kund ska få godkännandet behöver du skicka ett förslag till oss så att vi kan se hur det ser ut. Innan ni skickar förslaget, läs igenom punkterna nedan för att underlätta hanteringen.

Det ni behöver uppfylla för att visa Byggvarubedömningens företagslogotyp är:

 • Att företagslogotypen endast visas i generella sammanhang, såsom exempelvis i presentationer, broschyrer, årsredovisningar, på hemsidor eller i andra marknadsföringskanaler för att beskriva att ni valt att arbeta med Byggvarubedömningen.
 • Att ni kompletterar företagslogotypen med förklarande text. Längst ner i detta dokument ger vi exempel på texter som vi tycker är lämpliga att använda i samband med att företagslogotypen visas
 • Att företagslogotypen inte visas bredvid en specifik produkt. Vill du visa att din produkt är bedömd hos Byggvarubedömningen ska vår bedömningssymbol visas bredvid produkten
 • Att ni, innan ni publicerar företagslogotypen i tänkt marknadsföringskanal, kontaktar Byggvarubedömningen på info@byggvarubedomningen.se för att visa hur logotypen presenteras och för att få ett godkännande. 

Generella texter att visa i anslutning till Byggvarubedömningens företagslogotyp:
Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Var får ni använda företagslogotypen?

 • På en generell sida, men kompletterande text om vad samarbetet innebär
 • I broschyrer eller annat tryckt material, med kompletterande text
 • I presentationer, med kompletterande text

Var får ni inte använda företagslogotypen?

 • Vid en produkt 
 • I samband med upphandling
 • På förpackning eller emballage
 • I broschyrer eller annat tryckt material (som grossist eller återförsäljare)

För övriga frågor, kontakta info@byggvarubedomningen.se