Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Prislista - kund

Prislista - kund 

Denna prislista avser användande av BVBs tjänster. BVB tillhandahåller en databas medhälso- och miljöbedömda produkter samt ett loggboksverktyg för dokumentation av dessa. För att få tillgång till BVBs digitala tjänster behöver varje enskild användare ha ett personligt konto. Samtliga kontotyper är personliga och tecknas på individnivå.

  FULLSTÄNDIG LOGGBOKSDELTAGARE
Skapa konto 4400kr/år * 0Kr
Kräver en inbjudan till en loggbok
Söka produkter 0 kr 0 kr
Deltagare i loggbok 0 kr 500kr/inbjudan
Skapa loggbok ** 1500kr/månad/loggbok Behörighet saknas
Skapa loggbok+svanen** 1500kr/månad/loggbok  
Ansök om bedömning*** 2700kr - 10dgr
4800kr - 2dgr
Behörighet saknas

*
Vid flera aktiva konton inom samma organisation erhålls rabbaterat pris på konton enligt tabellen nedan. Pris är per konto och år.

Konto: 1st 2-5st 6-20st 20+st
Rabatt:   30% 40% 50%

**

En skapad loggbok kan ha många deltagare. Loggboksägaren debiteras 1500kr/månad för Loggboken, medan övriga deltagare betalar en engångskostnad på 500kr. Användare med kontotyp Fullständig eller Leverantör Fullständig blir dock inte debiterade för accepterad loggboksinbjudan. Loggboken faktureras kvartalsvis i efterskott till loggboksägaren och löper från den månad loggboken skapats till den månad den inaktiverats i systemet. Loggboken kan aktiveras och inaktiveras på nytt vid ett senare skede.

Introduktionspris för nya tjänsten "Loggbok+svanen"

***
BVB rekommenderar att i första hand ta kontakt med materialleverantören med en
förfrågan om att leverantören ska ansöka om en bedömning med korrekt underlag.
Bedömningskostnaden är också lägre för materialleverantören.   

Villkor:
Varje konto är personligt och Kunden och/eller Användaren får under inga
omständigheter möjliggöra för utomstående att komma in i Webbtjänsten genom att lämna ut inloggningsuppgifter. För fullständig information avseende villkoren klicka här. Fakturering av konton sker löpande baserat på det datum kontot tecknats i systemet.