Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Prislista - kund

Prislista kund från och med 1 augusti 2020

Denna prislista avser användande av BVBs tjänster. BVB tillhandahåller en databas medhälso- och miljöbedömda produkter samt ett loggboksverktyg för dokumentation av dessa. För att få tillgång till BVBs digitala tjänster behöver varje enskild användare ha ett personligt konto. Samtliga kontotyper är personliga och tecknas på individnivå.

  FULLSTÄNDIG LOGGBOKSDELTAGARE
Skapa konto 4400kr/år * 0Kr
Kräver en inbjudan till en loggbok
Söka produkter Ja Ja
Deltagare i loggbok Ja 500kr/inbjudan
Skapa loggbok ** 1500kr/månad/loggbok Behörighet saknas
Skapa loggbok+svanen** 1500kr/månad/loggbok  
Ansök om bedömning*** 2700kr - 10dgr
4800kr - 2dgr
Behörighet saknas

*
Vid flera aktiva konton inom samma organisation erhålls rabbaterat pris på konton enligt tabellen nedan. Pris är per konto och år.

Konto: 1st 2-5st 6-20st 20+st
Rabatt:   30% 40% 50%

**
En skapad loggbok kan ha många deltagare, men det är endast den som skapar loggboken som blir debiterad kostnaden. Loggboken faktureras kvartalsvis i efterskott och löper från den månad det skapats till den månad det inaktiverats i systemet. Det kan aktiveras och inaktiveras på nytt vid ett senare skede.

Introduktionspris för nya tjänsten "Loggbok+svanen"

***
BVB rekommenderar att i första hand ta kontakt med materialleverantören med en
förfrågan om att leverantören ska ansöka om en bedömning med korrekt underlag.
Bedömningskostnaden är också lägre för materialleverantören.   

Villkor:
Varje konto är personligt och Kunden och/eller Användaren får under inga
omständigheter möjliggöra för utomstående att komma in i Webbtjänsten genom att lämna ut inloggningsuppgifter. För fullständig information avseende villkoren klicka här. Fakturering av konton sker löpande baserat på det datum kontot tecknats i systemet.