Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Prislista - Miljöbedömningar

Prislista - Miljöbedömningar 

Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med hälso- och miljöbedömda produkter samt ett Loggboksverktyg för dokumentation av dessa. 

För att bli kund hos Byggvarubedömningen och få tillgång till våra digitala tjänster skapar ni ett årsabonnemang i Webbtjänsten för företaget samt ett personligt användarkonto till varje enskild användare. Årsabonnemanget löper på 12 månader och inkluderar en mängd fördelar för dig som kund, bland annat kostnadsfria ombedömningar. 

  Leverantör årsabonnemang
I årsabonnemanget ingår:

Ett användarkonto med tillgång att söka i produktdatabasen ( kontotyp Leverantör fullständig)

Fritt antal kostnadsfria användarkonton (kontotyp Leverantör)

Visst antal nya bedömningar* beroende på prisnivå - se nedan

Kostnadsfria ombedömningar samt uppdateringar av dokument i bedömningar​
   
  Dessutom ingår fortfarande:

Kostnadsfria webbinarier

Möjlighet till introduktionsmöte med bedömningshandläggare

Möjlighet att produkt kan adderas i byggherrars loggböcker
   
  Tilläggstjänster som kan köpas till utanför årsabonnemanget

Ansöka om sekretessbedömning 6 000 SEK/st

Ansöka om ombedömning sekretess 1 000 SEK/st

Fler användarkonton med tillgång att söka i produktdatabasen (kontotyp Leverantör fullständig) 4 400 SEK/konto/år
Deltagare i Loggbok
(kostnadsfritt vid Leverantör fullständig)
500 SEK/inbjudan
Ansöka om bedömning för Hållbara leveranskedjor 5 000 SEK/st


Nivån på abonnemanget utgår ifrån hur många pågående och publicerade bedömningar (en bedömning kan bestå av en, eller flera, artiklar) företaget har i databasen. Nya kunder väljer vid tecknande av abonnemang en nivå baserat på den uppskattade mängd bedömningar som företaget förväntas ansöka om under den kommande avtalsperioden (12 månader från dagen då årsabonnemanget tecknas). Vid fler ansökta bedömningar än vad som ingår i den valda abonnemangsnivån kommer man gå upp till nästa nivå, vilket ger Byggvarubedömningen rätt att fakturera mellanskillnaden.

Nivå Antal pågående och publicerade bedömningar* Pris per år
1 1-3 4 000 SEK
2 4-10 7 000 SEK
3 11-50 10 000 SEK
4 51-100 25 000 SEK
5 101-200 35 000 SEK
6 201 -  enligt offert

Priset gäller per år och prenumerationen är löpande och förnyas automatiskt efter varje 12-månadersperiod. 
Årsabonnemanget kan när som helst avslutas, men löper till den avtalade periodens slut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Om abonnemanget avslutas blir företagets bedömda produkter arkiverade från produktdatabasen efter att avtalsperioden löpt ut. 

*En bedömning kan bestå av en, eller flera, artiklar.

För befintliga kunder som ännu inte valt att teckna ett årsabonnemang finns prislistan som gäller t.o.m. 31 janauari 2024 här. 


Vid flera aktiva konton inom samma organisation erhålls rabatterat pris på konton enligt tabellen nedan. Pris är per konto och år.

Konto: 1st 2-5st 6-20st 20+st
Rabatt:   30% 40% 50%

**

En skapad Loggbok kan ha många deltagare. Loggboksägaren debiteras 1500kr/månad för Loggboken, medan övriga deltagare betalar en engångskostnad på 500kr. Användare med kontotyp Fullständig eller Leverantör Fullständig blir dock inte debiterade för accepterad loggboksinbjudan. Loggboken faktureras kvartalsvis i efterskott till loggboksägaren och löper från den månad loggboken skapats till den månad den inaktiverats i systemet. Loggboken kan aktiveras och inaktiveras på nytt vid ett senare skede.

Introduktionspris för nya tjänsten "Loggbok+svanen"

Villkor:
Varje konto är personligt och leverantören får under inga omständigheter möjliggöra för utomstående att komma in i Webbtjänsten genom att lämna ut inloggningsuppgifter. För fullständig information avseende villkoren klicka här. Fakturering av konton sker löpande baserat på det datum kontot tecknats i systemet.

Vid fakturapåminnelser tillkommer en avgift på 60 kr.
Vid pappersfakturor tillkommer en fakturaavgift på 50 kr. 
Vid utebliven betalning efter påminnelse skickas fakturan till Inkasso.