Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Prislista - Bedömningar

Prislista - Bedömningar 

Fr.o.m. 1 februari 2024 övergår Byggvarubedömningen till en ny prismodell i årsabonnemangsform för miljöbedömningar. Det finns sex olika nivåer av abonnemanget och kostnaden baseras på antalet pågående och publicerade bedömningar under avtalsperioden. Redan nu ges en möjlighet att gå över till årsabonnemang, detta görs av kundens Företagsadministratör i inloggat läge i Webbtjänsten. Läs mer om våra abonnemang.

Denna prislista avser användande av Byggvarubedömningens tjänster och gäller för befintliga kunder, som längst t.o.m. 31 januari 2024. Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med hälso- och miljöbedömda produkter samt ett loggboksverktyg för dokumentation av dessa. För att få tillgång till våra digitala tjänster behöver varje enskild användare ha ett personligt konto.

Leverantör
Tillgång till ett urval av våra tjänster
Skapa konto 0 kr
Söka produkter  
Deltagare i Loggbok 500 kr inbjudan
Skapa Loggbok**  
Skapa Loggbok+Svanen**  
Ansök om bedömning***

1 350 kr 10 dagar

2 400 kr 2 dagar

Ansök om ombedömning***

1 000 kr 10 dagar

2 400 kr 2 dagar

Ansök om sekretessbedömning 5 000 kr
Ansök om bedömning för hållbara leveranskedjor 5 000 kr
Leverantör fullständing
Tillgång till alla våra tjänster
Skapa konto 4 400 kr år
Söka produkter 0 kr
Deltagare i Loggbok 0 kr
Skapa Loggbok** 1 500 kr månad/loggbok
Skapa Loggbok+Svanen** 1 500 kr månad/loggbok
Ansök om bedömning***

1 350 kr 10 dagar

2 400 kr 2 dagar

Ansök om ombedömning***

1 000 kr 10 dagar

2 400 kr 2 dagar

Ansök om sekretessbedömning 5 000 kr
Ansök om bedömning för hållbara leveranskedjor 5 000 kr

*
Vid flera aktiva konton inom samma organisation erhålls rabatterat pris på konton enligt tabellen nedan. Pris är per konto och år.

Konto: 1st 2-5st 6-20st 20+st
Rabatt:   30% 40% 50%

**

En skapad Loggbok kan ha många deltagare. Loggboksägaren debiteras 1500kr/månad för Loggboken, medan övriga deltagare betalar en engångskostnad på 500kr. Användare med kontotyp Fullständig eller Leverantör Fullständig blir dock inte debiterade för accepterad loggboksinbjudan. Loggboken faktureras kvartalsvis i efterskott till loggboksägaren och löper från den månad loggboken skapats till den månad den inaktiverats i systemet. Loggboken kan aktiveras och inaktiveras på nytt vid ett senare skede.

Introduktionspris för nya tjänsten "Loggbok+svanen"

***
Mängdrabatt ges till leverantör enligt nedan:

1-20 st ingen rabatt
21-50 st 10% rabatt
51+ st 20% rabatt


Villkor:
Varje konto är personligt och leverantören får under inga omständigheter möjliggöra för utomstående att komma in i Webbtjänsten genom att lämna ut inloggningsuppgifter. För fullständig information avseende villkoren klicka här. Fakturering av konton sker löpande baserat på det datum kontot tecknats i systemet.

Vid fakturapåminnelser tillkommer en avgift på 60 kr.
Vid pappersfakturor tillkommer en fakturaavgift på 50 kr. 
Vid utebliven betalning efter påminnelse skickas fakturan till Inkasso.