Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Styrelse

Byggvarubedömningens styrelse består 2020 av följande medlemsrepresentanter:

 • Kea Nordenfalk, NCC Sverige AB (Ordförande)
  kea.nordenfalk@ncc.se
 • Ulf Näslund, Vasakronan AB (Vice ordförande)
 • Nina Jacobsson Stålheim, Lokalförvaltningen Göteborgs stad
 • Karl-Johan Wall, Hufvudstaden AB
 • Royne Söderström, Akademiska Hus
 • Rikard Sjöqvist, Midroc Property Development AB
 • Daniel Parianos, SISAB
 • Veronica Yverås, PEAB
 • Helena Lundborg, Skandia Fastigheter AB

Nästa sida

Våra medarbetare