Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Våra medarbetare

Ledning

Verksamhetsutveckling

Administration & Ekonomi

Miljöbedömningar

Bedömningar socialt ansvarstagande

Nästa sida

GDPR