Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Våra medarbetare

VD

IT

Affärsutveckling & Marknad

Systemsupport & administration

Miljöbedömningar

Bedömningar socialt ansvarstagande

Ekonomi

Nästa sida

GDPR