Välkommen på utbildning

Loggboksverktyget

Utbildningar för dig som arbetar med produktval och loggning av byggrelaterade produkter. Du kan t.ex. vara arkitekt, projektör, projektledare, miljösamordnare eller entreprenör. 

Utbildningstillfällen