Gå till navigationen

Nyheter & tips

Ta tillbaka produkter

2021-06-08

Hjälp att ta tillbaka produkter eller mappar som raderats av misstag

 

Har du råkat ta bort en produkt eller mapp i Loggboken av misstag?

 

Ingen fara! Vi sparar nu dina ”raderade” produkter och mappar en månad, så att du hinner lägga tillbaka dem.

Såhär gör du:

- Bocka för ”Visa borttagen produkt”

- Din raderade produkt eller mapp syns nu i listan, men visas med en ljusare text.

- Under åtgärd – välj att lägga tillbaka din produkt eller mapp.

 

 

Under Loggboksinställningar ser du under Historik vad som hänt i din loggbok.

Uppdateringar Loggbok+Svanen

2021-02-17

Uppdateringar i Loggbok+Svanen

1: Uppdaterad rutin för hur vi hanterar produkter som inte längre skickas till oss från Nordisk Miljömärknings Husproduktportal.

Har man lagt till en produkt som numera inte visas från Husproduktportalen, till sin loggbok, kommer man bli informerad om det. Produkten visas med ett blått utropstecken och med texten ”Produkten visas inte längre från Husproduktportalen”.

 

2: Uppdatering av produkter som blivit matchade efter det att de blivit tillagda i en loggbok.

Exempel: Man har lagt till både en produkt från Husproduktportalen (grå) och motsvarande bedömd produkt i en och samma loggbok – dessa produkter slås ihop till en matchad produkt.

Ev information som lagts till på respektive produkt, när de lades till i loggboken, slås ihop. Ex hade båda produkter dokument, BSAB-koder och kommentarer – nu syns samtliga dokument, BSAB-koder och kommentarer på den matchade produkten.

Produkter med status "Kräver ombedömning"

2021-01-13

Produkter med status "Kräver ombedömning" - arkiverade!

Enligt tidigare avisering har produkter/bedömningar med status ”Kräver ombedömning" nu arkiverats.

 

Detta innebär att dessa produkter/bedömningar inte längre är sökbara i Sökverktyget.

 

För dig som äger produkter/bedömningar med status "Kräver ombedömning" - du hittar dem under "Mina produkter" och fliken "Utgångna ur sortimentet / Borttagna / Arkiverade".

 

Produkter/bedömningar med status "Kräver ombedömning" som är tillagda i en Loggbok eller i en Loggbok+Svanen kommer fortsatt att synas i sin loggbok.

 
 
 

Förlängning av kompletteringsdatum - du kan nu göra detta själv!

2020-12-16

Är tiden knapp för dig att hinna återkomma till oss med kompletterande underlag? Ingen fara. Du kan nu enkelt själv förlänga datumet vid vilket du senast måste återkomma till oss. Du kan förlänga datumet med 14 dagar i taget, flera gånger om du önskar. Kika under "Alternativ" vid den aktuella produkten i tabellen "Mina produkter".

__________________________

 

Nya "Ansök om bedömning" återlanseras

2020-12-01

Efter den första lanseringen av vårt nya, digitala ansökningsformulär för miljöbedömningar i mars fick vi många värdefulla synpunkter och valde att ta tillbaka verktyget för att arbeta igenom det ytterligare en gång. Efter flera förbättringar kan vi meddela att vi återlanserar nya Ansök om bedömning den 2 december!

Nya ansök om bedömning är en nyutvecklad systemfunktion för att ansöka om bedömning. Det nya verktyget gör det enklare och snabbare för dig, genom att du själv skapar din ansökan steg för steg i vår Webbtjänst. Funktionen är byggd som en digital vägvisare där du som ansöker får hjälp stegvis genom processen, och där systemet dynamiskt guidar dig utifrån den information du lämnar.

Läs mer om nya Ansök om bedömning på vår hemsida!