Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Marknadsföring

Att använda våra symboler

Många vill använda våra symboler och logotyper i marknadssyfte. Det tycker vi är bra! Nedan följer information om våra villkor för användande av våra bedömningssymboler och vår företagslogotyp.