Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Gällande kriterier

Här hittar du det senaste gällande kriteriedokumentet för kemiskt innehåll och livscykel kriterier som våra bedömningar av produkter utgår ifrån.

Läs gärna våra kriterier men vi vill göra dig uppmärksam på att:
Byggvarubedömningens Kriterier gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter & Bedömning enligt elektronikkriterier (nedan kallat ”Bedömningskriterierna”) är upphovsrättsligt skyddade och får inte kopieras.